About Us

✅ Ang Kabaro App ay isang job portal app para sa mga Pilipinong Seaman!

✅ Sa Kabaro App, mas mabilis mag-apply! Simple, fast and efficient.

✅ Sa Kabaro App, we respect your privacy. No signups. No registration, No passwords. Walang kuskus-balungos!

✅ Sa Kabaro App, direktang pupunta sa Manning Agency ang application niyo!

✅ Dahil sa Kabaro App, direct-to-manning ang application!

✅ Bisitahin ang Kabaro App araw-araw at i-download na ang app, parekoy!

👋 Apply na, Kabaro!